Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022

Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

Verlan ja Inkeroisten puuhiomot, Kymin ja Kuusankosken paperitehtaat sekä Kotkan Norjan saha perustetiin kaikki vuonna 1872. Siitä lähti aikansa start-up -yrittäjien taipaleet ja menestystarinat vertaansa vailla. Teollisuudella on aina ollut vahvat kansainväliset kytkökset niin perustajiensa taustojen kuin lopputuotteiden vientikohteiden kautta.

Kymenlaakso on tunnettu teollisuudestaan. Tehtaat ovat houkutelleet tulijoita ja tarjonneet työtä. Suuryritykset ovat vaikuttaneet kaupunkien ja kulttuuriympäristöjen muodostumiseen. Teollisesta todellisuudesta kumpuavat sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset ihmisiin ja identiteetteihin ovat moninaisia, mutta kuitenkin osa yhteistä tunnemaisemaa. Metsäteollisuuden historia on nimeänsä laajempi, se kattaa fyysisen työnteon ja työkulttuurit, ihmisten kokemukset ja aistimaailmat, ympäristön historian ja metsäsuhteen, puun raaka-aineena ja materiaalina.

Mistä muusta Kymenlaakso tunnetaan? Mitä kymenlaaksolaisuus on? Juhlavuosi katsoo vahvasti nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, sillä vastahan tässä on päästy alkuun: mitkä ovat tulevaisuuden puukuitupohjaiset materiaalit, keitä me olemme tulevaisuudessa, mitä metsä meille merkitsee, millaista on tulevaisuuden työ? Etenkin lapset ja nuoret halutaan mukaan juhlavuoteen sekä tekijöinä, keskustelijoina että kokijoina.

Juhlavuoden 2022 valmistelu on aloitettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikön koollekutsumana eri sidosryhmien verkostoyhteistyönä. Mukana on mm. alueellisia, maakunnallisia ja kuntatoimijoita, museoita, kulttuurialan edustajia ja yrityksiä. Sisällöiksi on kaavailtu elämyksellisiä museonäyttelyitä, kulttuuritapahtumia, seminaareja, digitaalisia mallinnuksia, taiteellisia tulkintoja ja yhteisiä metsäkahveja.

Juhlavuodesta on tarkoitus tulla kaikkien yhteinen, monipuolinen, menneisyyttä arvostava, nykypäivästä iloitseva ja tulevaisuuteen katsova festivaali. Kannustamme kansalaisia, järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia ja organisaatioita osallistumaan tapahtumajärjestäjäksi kukin itselle sopivalla tavalla. Tapahtuma voi olla näyttely, pop-up -tapahtuma, keskustelutilaisuus, tanssiesitys, konsertti, flash mob tai vaikka julkaisu tai historiikki. Toteutustavalla tai tapahtuman suuruudella ei ole merkitystä, pääasia on että tapahtuma jollain kytköksellä istuu teemaan - ja teemahan on laaja puumateriaalista muotoiluun, työntekijöistä työväenkulttuuriin, käsitöistä teollisuustuotantoon, metsien talouskäytöstä metsäsuhteeseen ja teollisuusyritysten synnyttämiin asuinalueisiin ja rakennusperintöön.

Verkostoyhteistyö jatkuu ja laajenee. Tule mukaan luomaan ja toteuttamaan monialaista ja innovatiivista sisältöä liittyen metsäteollisuuden historiaan, nykypäivään tai tulevaisuuteen!

Lisätietoja

Anu Vainio
TKI-asiantuntija
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

044 702 8724
anu.vainio(a)xamk.fi

Tapahtumat

Puunvuoro kuva

Kuva: Fantasia Works Oy

Puun vuoro -näyttely Kymenlaakson museossa, Merikeskus Vellamossa

18.5.2022-11.1.2026

Kunnianosoitus Kymenlaakson metsäteollisuudelle

Alussa oli puu, joki ja visio. Niistä syntyi vietävän hyviä tuotteita ja maakunnan identiteetin perusta. Piippujen varjoja, monen sukupolven elantoa ja rohkeita kurkotuksia uusiutuvaan tulevaisuuteen. Näillä tarinoilla on syynsä.

www.kymenlaaksonihme.fi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

© 2022 kymenlaaksonihme.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään.