Kymenlaakso ennen, nyt ja tulevaisuudessa?

| Kymenlaakson Ihme | Blogi

Kymenlaakson teollinen puunjalostus sai alkunsa melkein kertarysäyksellä 150 vuotta sitten. Vuonna 1872 perustettiin ainakin Verlan ja Inkeroisten puuhiomot, Kymin ja Kuusankosken paperitehtaat sekä Kotkan Norjan saha. Näistä kasvoi vahvoja teollisuuskeskittymiä, jotka muovasivat maakuntaa monella tapaa. Tehtaat tarjosivat työtä, houkuttelivat asukkaita, teollisuus synnytti alihankintaketjuja ja palveluita ympärilleen. Yritykset rakennuttivat asuntoja ja kouluja työntekijöilleen ja näin auttoivat luomaan kyläyhteisöjä.

Tunnetaanko Kymenlaakso teollisuudestaan? Syytä olisi! Maakunta on toki paljon muutakin, mutta teollinen perintö on yksi alueen ominaispiirre ja myös erottautumistekijä. Tämän teeman rinnalla on tilaa tarkastella Kymenlaakson olemusta, mutta mielikuvien muodostaminen on lähdettävä jostain. Brändi kannattaa rakentaa vahvuuksien pohjalle!

Metsäteollisuus elinkeinona ja ympäristön muokkaajana on vaikuttanut maakunnan kehitykseen ja identiteettiin. Se on auttanut nostamaan Suomen maailmankartalle. Metsäteollisuus on Suomessa yhä tärkeä toimiala, työnantaja ja uusien materiaalien kehittäjä. Kymenlaaksossa toimivat edelleen UPM ja Stora Enso ja Kotkamills. Suomalaisilla on myös erittäin vahva metsäsuhde. Metsät ovat virkistyksen, lohdun ja hyvinvoinnin lähteitä, helposti piipahdettavia paikkoja. Metsien suojeluun ja kestävään käyttöön halutaan panostaa. Kestävän tulevaisuuden luomisessa ja muuttuviin tarpeisiin vastaamisessa on etsittävä uusia ratkaisuja – Suomi voi toimia edelläkävijänä.

Teollinen kulttuuriperintö – tehdasrakennukset ja asuinalueet, työntekijöiden muistot ja kokemukset, on läsnä nykyisessä ympäristössämme ja osa mielenmaisemaa. Kulttuuriperintö myös muuntuu ajassa ja ihmisten tulkinnoissa. Arvotukset ja se, mitä pidetään tärkeänä, muuttuvat. Tulevaisuuden kulttuuriperintö muodostuu nyt, mitä nykyajasta tallennetaan ja valikoidaan siirrettäväksi, mitä menneisyyden merkeistä säilytetään. Kymenlaakson teollinen kulttuuriperintö ja sen merkitys ihmisille ei muodostu itsestään vaan se luodaan yhteisöissä.

Metsäteollisuuden historia on laaksomme ominaispiirre, joka tulee nähdä vahvuutena ja vetovoimatekijänä. Juhlavuoden kautta halutaan vahvistaa teollisen kulttuuriperinnön arvostusta ja ajatusta siitä, että tämä on osaajien ja kehittäjien innovatiivinen maakunta, joka arvostaa juuriaan, vaalii jatkuvuutta ja ammentaa olemassa olevasta voimaa tulevaan – ja toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet tulijat!


Jaa tämä artikkeli
www.kymenlaaksonihme.fi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

© 2022 kymenlaaksonihme.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään.

L Kotka

L Kouvola

L Liitto

L Xamk