"Kymenlaakson maaseutualueilla on potentiaalia"

| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Blogi

Kymenlaakson ihme -juhlavuoden verkoston haastatteluja, osa 5: Leena Borg.

 

Leena Borg, Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hankkeen vetäjä, mitä juhlavuosi merkitsee Kymenlaakson kylät ry:lle?

Kylien identiteetin tarkastelua, moni kylä on syntynyt metsäteollisuuden kehityksen myötä. Kymenlaakson Kylät ry kannustaa kyliä nostamaan esiin ja hyödyntämään omaleimaisuuttaan ja juhlavuosi on siihen oiva kannuste.

Miten Kymenlaakson kylät ry osallistuu juhlavuoteen?

Kannustamme Kymijokivarren kyliä järjestämään tapahtumia niin Kymijokipäivänä 6.8.2022 kuin metsäteollisuuteen liittyviä tilaisuuksia pitkin vuotta

Mitä juhlavuoden verkosto merkitsee?

Tärkeän yhteistyöverkoston laajenemista. Alueen toimijat ovat oppineet tuntemaan toistensa vahvuuksia ja toimintatapoja ja hedelmällistä yhteistyötä on syntynyt eri alojen toimijoiden kesken.

Miten innostuitte mukaan verkostotyöhön?

Verkostotyö on omalle organisaatiollemme luonnollinen toimintatapa ja juhlavuosi on tuonut siihen oman tärkeän lisänsä.

Miten sijoitutte Metsäteollisuuden 150 vuotiseen tarinaan?

Jäsenkyliemme kautta, moni kylä on syntynyt Kymijoen varteen tukinuiton, saha- ja paperiteollisuuden myötä. Olemme elvyttämässä Kymijokipäivää entiseen loistoonsa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Mikä on Kymenlaakson metsäteollisuuden menestyksen salaisuus?

Sanoisin, että maantieteellinen sijainti.

Mikä on Kymenlaakson vahvuus? Entä mitkä ovat kehittämisen kohteita?

Kymenlaakson vahvuus on sen monimuotoisuus, jota ei voi puristaa yhteen muottiin. Kymijoki on tuonut alueelle elinkeinon ja sivistyksen, täältä löytyy huikaisevat luontokohteet, elinkeinojen laaja kirjo, asukkaista löytyy ominaisuudet savolaisista karjalaisiin ja hämäläiset siinä välissä, taitaa olla muutama pohojalaanenkin seassa.

Kehittämiskohteina mainitsisin kylätapahtumissa keräämieni tietojen perusteella kateuden vähentäminen ja maaseutualueiden potentiaalin arvostaminen. Noin puolet kymenlaaksolaisista asuu maaseutualueilla ja ammattiensa puolesta ylläpitävät kotimaista omavaraisuutta, kestävää kehitystä ja kolmannen sektorin korvaamatonta panosta alueen palveluiden kehittämisessä Leader-toiminnan ja muiden tukirahoituslähteiden tukemana.

Kuvaile Kymenlaaksoa 5 sanalla!

Monimuotoinen. Raikas. Lämmin. Vaihteleva. Sulatusuuni

Miten näet Kymenlaakson tulevaisuuden?

Maantieteellinen sijaintimme on sekä uhka että mahdollisuus. Puhdas, kaunis luonto korvaa alueen asukkaiden luontaista pessimismiä. Kotimaan matkailussa on vielä monta potentiaalia hyödyntämättä, etenkin alueen erityisen rikas sotahistoria ja tukkilaisperinne ansaitsevat tulla paremmin esiin nostetuksi.

 

Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hankkeen vetäjän Leena Borgign sähköpostihaastattelu 14.7.2022 (Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija, Luovien alojen tutkimusyksikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu).

 


Jaa tämä artikkeli
www.kymenlaaksonihme.fi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

© 2022 kymenlaaksonihme.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään.

L Kotka

L Kouvola

L Liitto

L Xamk