"Kymenlaakso tulee olemaan yllättäjä"

| Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Blogi

Kymenlaakson ihme -juhlavuoden verkoston haastatteluja, osa 7: Annika Utriainen.

Annika Utriainen, kuva Jari Pitkäkangas, Kotkan kaupunki

Kuva Jari Pitkäkangas, Kotkan kaupunki.

Annika Utriainen, kehittämispäällikkö Merikeskus Vellamosta, mitä juhlavuosi merkitsee Vellamolle?

Juhlavuosi merkitsee verkoston kokoamista ja aiheen nousemista esiin ilmiönä. Verkostoyhteistyössä ajatuksia vaihdetaan ja aihe leviää paljon laajemmalle, kuin kenenkään toimiessa yksin. Juhlavuosi ei jää tähän, vaan tämä on alku, josta verkoston myötä alkunsa saaneet yhteydet ja vaikutukset jatkavat kasvuaan tulevina vuosina!

Miten Vellamo osallistuu juhlavuoteen?

Merikeskus Vellamossa sijaitsevan Kymenlaakson museon suurin panos on metsäteollisuusaiheinen näyttely Puun vuoro. Se avattiin toukokuussa sopivasti vilkkaan kesäkauden alkuun. Näyttely on esillä vuoteen 2026 saakka. Puun vuoro kertoo elämyksellisesti metsäteollisuuden historiasta koko Kymenlaaksossa.

Mitä juhlavuoden verkosto merkitsee?

Verkostossa ja koko juhlavuodessa ilahduttavaa on se, miten paljon ja miten erilaisia toimijoita on mukana, vuoropuhelussa ja yhteistyössä tärkeän asian merkeissä. Ilahduttavaa on, että ajatellaan uudella tavalla ja luovasti, ja että mukana on toimijoita, jotka eivät muuten tulisi asettuneeksi samojen pöytien ääreen. Näin esiin nousee uusia asioita ja kiinnostavia yhteyksiä. Yhdessä saadaan aikaan enemmän ja vaikuttavammin! Ilmiö syntyy, kun toimijat lähtevät mukaan omista lähtökohdistaan ja vievät asiaa eteenpäin omille kohderyhmilleen.

Kymenlaakson ihmeen verkostokokoontumisissa kirkastui ilmaus, että metsä ja joki ovat Kymenlaakson alkuaineet!

Miten organisaatio sijoittuu Metsäteollisuuden 150 vuotiseen tarinaan?

Metsäteollisuus on merkityksensä ja laajuutensa näkökulmasta Kymenlaakson museolle keskeinen tallennettavaksi ja esiteltäväksi osana koko Kymenlaakson historiaa. Aihe on itsestään selvästi osa kokoelmia ja museotyötä. Vellamossa esillä oleva näyttely saavuttaa laajan kohdeyleisön ja toivottavasti nousee suuren yleisön huulille.

Teollisuushistorian näkökulmasta Vellamo sijaitsee keskeisellä, merkityksellisellä paikalla Kotkan vanhassa Kantasatamassa. Entisestä satama-alueesta on kehittymässä vilkas monen toimijan keskittymä meneillään olevien rakennustöiden myötä. Kantasatamasta tulee yritysten, opiskelijoiden, matkailijoiden ja paikallisten paikka, jossa "maailmat kohtaavat”.

Mikä on Kymenlaakson vahvuus? Entä mitkä ovat kehittämisen kohteita?

Matkailun ja kulttuuriperinnön näkökulmasta ainakin kiinnostava ja merkityksellinen rajaseudun historia ja teollisuushistoria, jotka peilaavat hyvin koko Suomen historiaa. Täältä löytyy paljon suomalaiselle identiteetille merkityksellisiä ja suomalaisia koskettavia asioita, joiden käsittely on yleisesti Kymenlaaksoa laajemmin tärkeää. Monipuolinen ja kaunis luonto yhdistettynä merkitykselliseen historiaan on vahvuus. Kymenlaakso on helposti saavutettavissa ruuhkaisemmasta Suomesta. Sijainti on tärkeä yhä, vaikka strateginen sijainti tässä maailmantilanteessa on muuttunut. Muuttunut tilanne kuitenkin haastaa miettimään asioita ja aluetta uudella tavalla.

Heikkouksia on ainakin turha vaatimattomuus. Ei osata nähdä alueen vahvuuksia, ei olla totuttu niistä kertomiseen. Osataanko olla ylpeitä omasta historiasta? Heikkoutena on ollut myös turha pohjoisen ja etelän välinen jako, mikä rikkoo tekemistä suotta. Onneksi siitä ollaan pääsemässä eroon – nyt seutua kasvatetaan yhteistyössä.

Kuvaile Kymenlaaksoa 5 sanalla!

Kaunis, kiinnostava, yllättävä, helposti lähestyttävä, konstailematon. Konstailematon on otettu käyttöön itärannikon seudun matkailussa, joka mielestäni kuvaa hyvin koko Kymenlaaksoa.

Millainen Kymenlaakso on tulevaisuudessa?

Kymenlaakso tulee olemaan yllättäjä. Luulen että monet kulmakuntamme haasteet opitaan kääntämään luovasti voitoksi. Ehkä yllätämme itsemmekin siinä, mihin kaikkeen Kymenlaaksosta on – ja meistä on tosi moneen! Kymenlaakso tulee olemaan vastuullisen matkailun ja tulevien polvien hyvinvoinnin kannalta merkityksellinen. Alue on helposti saavutettava ja se tarjoaa laadukasta, hyvää arkea kauniissa luonnon ympäristössä. Täällä on tilaa hengittää ja tilaa omille ajatuksille. Tämä on tulevaisuuden luksusta, johon Kymenlaaksossa on hyvät edellytykset.

 

Merikeskus Vellamon kehittämispäällikkö Annika Utriaisen puhelinhaastattelu 23.6.2022, haastattelijana Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija, Luovien alojen tutkimusyksikkö, Xamk.


Jaa tämä artikkeli
www.kymenlaaksonihme.fi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

© 2022 kymenlaaksonihme.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään.

L Kotka

L Kouvola

L Liitto

L Xamk