Taimesta tulevaisuuteen -video


Tapahtuman järjestäjä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tapahtuman tyyppi: Julkaisu

Kuvaus tapahtumasta

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Monialaisen osaamisen yhdistäminen ja prosessinhallinta on kestävän kehityksen mukaisten arvoketjujen edellytys. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on luonut metsätalouden alalle vahvan asiantuntijaverkoston, johon kuuluu paitsi koulutus-, tutkimus- ja kehitys- myös yritysyhteistyö. Alue-elinvoimaa monella sektorilla vahvistava kokonaisuus on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Vastuullisessa arvoketjussa tuotteen tai palvelun lopullinen arvo muodostuu tuotannon eri vaiheiden ja ratkaisujen myötä. Juuri kyvyssä kokonaisuuden kehittämiseen korostuu Xamkin erityinen rooli.

Metsätaloudessa kaikki alkaa hyvinvoivasta metsästä, taimista ja päättyy puunkorjuuseen. Seuraavassa vaiheessa arvoa luovat vastuulliset puunjalostus- ja käsittelyprosessit, biotuotetekniikat sekä logistiikka. Vastuullisuuden tuoma lisäarvo siirtyy elinympäristöihin ja hyvinvointiin rakentamisen, muotoilun, hyvinvointi- ja elämyspalveluiden sekä muun tuotteistamisen myötä.

Ehjän arvoketjun syntymistä tukevat tulevaisuuden analyysi, soveltava tutkimus- ja kehitystyö, testi- ja tuotantoalustat sekä tuote- ja palvelukonseptit, joissa yhdistyvät uudet digitaaliset menetelmät sekä Xamkin monialainen korkea osaaminen. Puuraaka-aine hyödynnetään mahdollisimman tarkasti ja prosessissa syntyvät sivuvirrat otetaan talteen materiaaleina tai energiantuotannossa. Kaikella tällä Xamk tähtää taloudellisesti ja eettisesti kestävien ratkaisujen tuottamiseen.

Saat hyvän kokonaiskuvan Xamkin tavasta rakentaa puun arvoketjua katsomalla oheisen videon: 
Taimesta tulevaisuuteen - Metsien arvo säilyy tuleville polville monialaista osaamista kehittämällä

Täältä löytyy videon tiivis kooste: Taimesta tulevaisuuteen - Trailer

Valikosta voi ylläoleviin valita suomen- tai englanninkielisen tekstityksen.

Englanniksi tekstitetty tiivis kooste löytyy täältä Plant the future - Trailer

Englanniksi tekstitetty koko video Plant the future

 

 

 

 


Lisätietoja tapahtumasta

Sosiaalinen media


www.kymenlaaksonihme.fi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

© 2022 kymenlaaksonihme.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään.

L Kotka

L Kouvola

L Liitto

L Xamk