Tietosuojaseloste

Kymenlaaksonihme.fi-sivuston tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa rekisteröidyille käsiteltäessä henkilötietoja. Tietosuojaselosteen avulla voidaan huolehtia rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä.

Tämä dokumentti tarkentaa tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn informointia.

1. Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
PL 68 (Patteristonkatu 3)
50101 Mikkeli
Puhelinvaihde 040 655 0555
Y-Tunnus: 2472908-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
puh. 044 702 8451
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään

  • osana sivustonhallintaa ja sisällön tuottamista

4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.
Henkilötietoja käsitellään verkkosivustolla kymenlaaksonihme.fi sisällönhallintaan liittyvissä asioissa.

5. Projektin nimi, luonne, kesto ja suorittajat

Kymenlaaksonihme.fi -verkkosivuston ja järjestettävien tapahtumien kesto
Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Anu Vainio
TKI-asiantuntija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Lisäksi henkilötietoja saattavat käsitellä muut hankkeessa työskentelevät henkilöt.

6. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi ja/tai organisaatio, yritys, järjestö tai yhdistys, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Pääsääntöisesti sähköposti-, puhelin- ja osoitetietoina rekisteröidään henkilön työpaikkaan liittyvät yhteystiedot. Mikäli henkilö osallistuu yksityishenkilönä tai yhteystiedot saadaan henkilöltä itseltään, ne voivat olla myös henkilökohtainen sähköposti ja puhelin.

7. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään esitietolomakkeen sekä rekisteröitymislomakkeen muodossa.

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. 

Asiakkaan syöttämää tietoa voidaan käyttää tapahtumien esittelyssä ja muissa tällä verkkosivulla olevissa julkaisuissa.

9. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella?

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään verkkosivuston elinkaaren ajan tai niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Henkilöllä on oikeus perua suostumuksensa tietojensa käyttämiseen tietyssä tarkoituksessa, jolloin tämä merkitään järjestelmään henkilön tietoihin.

11. Miten henkilötietoni suojataan?

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Rekisteröityneet käyttäjät tai esitietolomakkeen täyttäneet voivat tehdä tietosuojaan liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle.

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

www.kymenlaaksonihme.fi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostaman koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Merkkivuotta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin!

© 2022 kymenlaaksonihme.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään.

L Kotka

L Kouvola

L Liitto

L Xamk